Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Sitemizi kullanmaya başlamadan önce bu Gizlilik Sözleşmesi’ni okuyunuz.

Site Kullanım Şartları ile bir bütün olup, Site’yi kullanmaya başlayarak bunları kabul etmiş olursunuz.

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, şirket merkezi Fatma Kadın Sokak 5/10 34740 Suadiye Kadıköy İstanbul olan İRDE İç ve Dış Ticaret (“Atelier Dupont”) ile www.atelierdupont.co (“Site”) internet sitesi kullanıcısı (“Kullanıcılar”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Kullanıcılar, Site’de sunulan tüm hizmetleri kullanırken ve alışveriş yaparken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Site’yi kullanmaya devam etmekle, bu Gizlilik Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını ve bu şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

Site, Kullanıcı’ya daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri (isim, doğum tarihi, iletişim adresi, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi vb.) talep etmektedir.

Bunun dışında, Atelier Dupont, Site’den ürün veya hizmet satın alan Kullanıcı’ların yukarıda sayılan bilgiler dışında, satın alma işlemine ilişkin olarak ve Site’deki faaliyetlerine istinaden bazı bilgileri (kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler; Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler, Atelier Dupont’a gönderilen mesajlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Atelier Dupont hizmetlerini sağlamak amacıyla kaydedebilir ve/veya ilgili üçüncü kişiler ile paylaşabilir.

Ayrıca, Atelier Dupont, Kullanıcı’nın Site’deki faaliyetlerine ilişkin bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Kullanıcı’nın Site’yi ziyaret etmesinden ve Atelier Dupont hizmetlerini kullanmasından, içerik ve reklamlar ile etkileşiminden doğan diğer bilgiler; demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler; üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu bilgileri hizmet ve içerikleri kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek, pazarlama, tanıtım, bilgilendirme ve Atelier Dupont hizmetlerini sağlamak amacıyla kaydedebilir ve/veya ilgili üçüncü kişiler ile paylaşabilir.

Buna ek olarak, Atelier Dupont, yukarıdaki maddelerde belirtilen Kullanıcı bilgilerini satış süreçlerinin sorunsuz işlemesi için kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak; uyuşmazlıkları ve sitedeki sorunları çözümlemek; kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi’ni uygulamak amacıyla kullanabilir ve/veya üçüncü kişiler ile paylaşabilir.

 

Site’deki 128 bit SSL sayesinde Kullanıcıların kredi kartı bilgileri üçüncü şahısların gözünden ve müdahalesinden korunmaktadır. Sipariş işlemlerinin bütün aşamasında tüm bilgi alışverişi SSL güvencesi altındadır ve tüm veri akışı şifreli olarak yapılmaktadır. Bu, pratik olarak kırılması mümkün olmayan bir şifrelemedir.

Site üzerinden gerçekleştirlen satın almalar, PCI-DSS sertifikası ile faaliyet gösteren Iyzico sistemi (veya benzeri bir sanal post hizmeti) üzerinden gerçekleştirilmektedir. SSL güvenlik protokolü sayesinde Site’ye verdiğiniz kredi kartı bilgileriniz şifrelenerek bankaya gönderilir. Atelier Dupont hiçbir Kullanıcı’nın kredi kartı bilgilerini sisteminde saklamamaktadır.

Atelier Dupont, Kullanıcılardan temin edilen kişiler bilgiler aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Atelier Dupont tarafından iletilen ticari elektronik iletileri Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise hello@atelierdupont.co adresine e-posta gönderip posta listeden çıkmaları gerekmektedir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde Atelier Dupont ile paylaştığı tüm kişisel bilgilerin ve verdiği onay ve rızaların, ileride oluşturulacak bir Atelier Dupont uygulaması çerçevesinde de kullanabilmesine, işlenebilmesine ve depolanabilmesine rıza göstermektedir.

Atelier Dupont, Kullanıcıdan kayıtlı olduğu sürece topladığı bilgileri, Kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, faaliyet dışı hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için hello@atelierdupont.co adresine email gönderebilir veya +905363599798 veya +33785136291’den bizi arayabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunmasında Kullanıcıların Hakları

Kullanıcılar, kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bilgi talep etmek, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etmek,

işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi almak,

6698 Sayılı Kişiler Verilerin Korunması Kanunu’nun (« KVKK ») 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini / anonimleştirilmesini talep etmek,

aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (iii) ve (iv) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,

münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek

Gizlilik Sözleşmesi’nin Tadili

Atelier Dupont, işbu Gizlilik Sözleşmesi hükümlerini, dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Atelier Dupont’un değişiklik yaptığı Gizlilik Sözleşmesi hükümleri, Site’de yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer. Atelier Dupont yenilenen kurallar konusunda Kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik Sözleşmesi’nin söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Site’ye yüklenecektir. Güncellenen Gizlilik Sözleşmesi hakkında Kullanıcıların bilgi sahibi olmalarını ve dönem dönem olarak gözden geçirmelerini tavsiye etmektedir.

Kurabiye – Cookie

Atelier Dupont, Kullanıcıların Site’yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bu teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site'yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site'yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye yardımcı olur. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirler.

Üçüncü Taraflar

Üçüncü taraflar (örneğin, e-posta hizmet sağlayıcısı) Kullanıcılara Site’de kaydedilmiş olan bilgileri kendi hizmetlerine yükleme seçeneği verebilir. Kullanıcıların bilgilerinin bu şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmasını kabul etmeleri halinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcısına, üçüncü tarafın koşulları ve gizlilik politikasında anlatılan şekilde, bu kişisel bilgilerin saklanma ve ifşa edilme ve bunlara erişme ve kullanma hakkını vermiş olurlar. Atelier Dupont Site’si dahilinde link verdiği diğer sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta ve bir taahhütte bulunmamaktadır.

KULLANICILAR İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ KONUSUNDA MUTLAK BİR GARANTİ VERMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI BİLMELİDİR. BU SEBEPLE KULLANICILAR KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞIRKEN TEDBİRLİ DAVRANMALIDIR.

KULLANICILARIN BİLGİLERİNİ ATELIER DUPONT’A SUNMA VEYA BU BİLGİLERİN SİTE’DE GÖSTERİLMESİ VEYA BU GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANIM KOŞULLARI HÜKÜMLERİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE KULLANILMASI İLE İLGİLİ ŞÜPHELERİ VARSA, SİTE’Yİ KULLANMAMALI VE ALIŞVERİŞ YAPMAMALIDIRLAR.