Site Kullanım Şartları

Lütfen sitemizi kullanmadan önce Site Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyunuz. Gizlilik Politikası ve Site Kullanım Şartları bir bütündür ve Site’yi kullanmaya başlayarak ikisini de kabul etmiş olursunuz.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu Site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“Site”) Fatma Kadın Sokak 5/10 Suadiye Kadıköy İstanbul adresindeki İRDE İç ve Dış Ticaret kapsamındaki Atelier Dupont firmasının (“Atelier Dupont”) malıdır ve onun tarafından işletilir.
Kullanıcılar Sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken ve alışveriş yaparken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Site’yi kullanmaya devam etmekle, bağlı olunan yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu Kullanım Şartlarını okuduğunu, anladığınızı ve bu şartlarla bağlı olduğunu beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcıların Site’den bir ürün satın alması halinde, satın alma işlemi usulünce yapılacak Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne tabi olacaktır. İşlem sırasında Kullanıcılar tarafından görülecek bilgilendirme formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi şartları geçerli olacaktır. 

Kullanıcıların Yükümlülükleri

Kullanıcı, Site’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı, Site içindeki faaliyetlerinde, Site’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Fikri Mülkiyet Hakları

Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Sınırlı Sorumluluk

Site’nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabiliecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Atelier Dupont’un hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Atelier Dupont’dan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda Atelier Dupont herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

Atelier Dupont, kullanıcılara veya üçüncü kişilere karşı Sitede sunulan ve yayınlanan bilgi ve verilerin içeriği, doğruluğu, yeterliliği ve eksiksizliği hususunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta veya bir garanti vermemektedir. Atelier Dupont, bannerlar vasıtasıyla, veya başkaca bir şekilde adresi verilen, reklamı yapılan veya paylaşılan internet sitelerinin içeriğinden veya bu sitelerde sunulan hizmet ve faaliyetlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Site’nin kullanılması, Site’ye giriş veya erişim yapılması sırasında Kullanıcılar, Atelier Dupont’un ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve Atelier Dupont’un bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanım Şartlarında Yapılacak Değişiklikler

İşbu kullanım koşullarını Atelier Dupont gerektiği zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
Site hizmetlerinden yararlanan ve Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Atelier Dupont tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
Kullanıcılar Kullanım Koşulları ile ilgili Atelier Dupont ile iletişime geçebilirler.
Ünvanı: Ipek Dupont – Atelier Dupont
Adres 1: Fatma Kadın Sokak 5/10, 34740, Suadiye, Kadıköy, İstanbul
Adres 2: 55 Rue Planchat, 75020, Paris, France
Telefon 1: +90 536 359 97 98
Telefon 2: +33 7 85 13 62 91
E-posta: hello@atelierdupont.co
Kullanıcılar, talep ve şikayetleri ile ilgili kanuni parasal sınırlar dahilinde yerleşim yerinizdeki  İl ve İlçe Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilirler.